RedEye.pl > Usługi > Pozwolenia na reklamę ze…

Pozwolenia na reklamę zewnętrzną

Załatwimy formalności za Ciebie

Możemy zadbać o formalności i zezwolenia oraz sporządzić dokumentacje techniczną wykonywanych reklam.

Co załatwiamy w ramach pozwolenia na reklamę:

Formalności obejmują przygotowanie kompletnej dokumentacji do zgłoszenia robót budowlanych lub uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.

W zależności od potrzeb:

 • analiza zgodności inwestycji z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego,
 • wykonanie inwentaryzacji budowlanych oraz oceny stanu technicznego budynku/konstrukcji,
 • sporządzenie opisu technicznego instalacji reklamy oraz dobór rozwiązań technicznych,
 • wymiarowanie elementów konstrukcyjnych poparte obliczeniami statyczno-wytrzymałościowymi,
 • wykonanie projektu instalacji elektrycznej,
 • przygotowanie rysunków pozycyjnych elementów reklamy oraz rysunków warsztatowych konstrukcji,
 • przygotowanie zestawienia materiałów, śrub i łączników,
 • sporządzenie planu BIOZ do projektu budowlanego,
 • wykonanie dokumentacji technicznej wymaganej przez Generalnego Wykonawcę (Instrukcje IBWR, Plan Zapewnienia Jakości),
 • uzgodnienia z Konserwatorem Zabytków i Plastykiem Miejskim,
 • pomoc w przygotowaniu i wypełnieniu wniosków do organów administracji architektoniczno-budowlanej,
 • wykonanie wizualizacji,
 • sporządzenie dokumentacji powykonawczej.

Zdobądź pozwolenie na swoją reklamę już dzisiaj

Doradzimy w każdej sytuacji. Skontaktuj się z Nami.

Potrzebujesz innej usługi? Sprawdź, co możemy dla Ciebie zrobić:

Bezpłatna Wycena Reklamy
Zamów wycenę teraz >
Skontaktuj się z nami: Zamów z montażem
i gwarancją do 5 lat: